Oncologische patiënten

Oncologische voetzorgverlening

Voorwoord

In januari 2016 ben ik de opleiding OVV (oncologische voetzorgverlening ) gaan volgen, omdat ik als medische pedicure de laatste jaren steeds meer geconfronteerd werd met kankerpatiënten.
Na mijn afstuderen aan de Hoge School te Gent had ik een ruime bagage leerstof en ervaring meegekregen maar had zeer weinig kennis over een veilige voetverzorging aan personen met kanker omdat deze zorg niet in de opleiding geïntegreerd werd.
Toen de opleiding oncologische voetzorgverlening voor de eerste keer in België werd gegeven heb ik geen seconde geaarzeld om mij in te schrijven. Zeer gelukkig was ik toen ik werd aanvaard voor de OVV-opleiding. Gedurende de opleiding heb ik heel wat bijgeleerd, zowel op theoretisch als op praktisch vlak.
Na het behalen van mijn diploma OVV in juni 2016 en stage op de oncologische dienst van het AZ Delta Roeselare kan ik nu mijn patiënten een veilige voetverzorging verlenen die iedereen verdient.

Oncologische Voetzorgverlener

Een Oncologische Voetzorgverlener (OVV) verleent veilige voetzorg aan kankerpatiënten.
Een OVV’er is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen -mits de situatie het toelaat- en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een OVV kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden. Een OVV werkt volgens speciaal opgestelde richtlijnen die borg staan voor veilige voetzorg.

Doel

Het doel van OVV is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van patiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Voetzorg traject

Als kankerpatiënt mag je namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan.
Eerst word er overleg gepleegd met het oncologisch team. Pas na goedkeuring kunnen we starten met een voetzorgtraject.
Op de eerste afspraak gebeurt er een vertrouwelijk intake gesprek, daarna volgt een screening en een  OVV-behandeling.
Als oncologische voetzorgverlener werk ik met een OVV zorgtraject mapje dat bij iedere afspraak telkens zorgvuldig wordt ingevuld. Dit mapje dient ter informatie en als communicatie tussen de patiënt en het voltallig oncologisch behandel-/zorgteam.
Het is van groot belang dat alle personen van het behandelingsteam samenwerken, iedere persoon op zich kan hierin een belangrijke rol spelen voor het welbehagen van de kankerpatiënt.

Anick Serlet
Oncologisch voetzorgverlener

Zoek je nuttige informatie over kanker? Klik op een van onderstaande logo’s: