Mail Disclaimer

E-mail Disclaimer

Contactgegevens
Anick Serlet
Adres maatschappelijk zetel: Pieter Breughelstraat 6 – 8560 Wevelgem
Telefoon: 056 53 18 92
Mobiel: 0477 73 76 76
E-mail: anick.serlet@footworks.be
Ondernemingsnummer: BTW 0526.649.127

Nederlands
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Anick Serlet sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig over komt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Anick Serlet garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

English
This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Anick Serlet rejects any liability for the improper, incomplete, or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. Anick Serlet cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programs used to transmit messages and viruses.

[E-mail Disclaimer V2.2 / 20210324]