Vanaf heden kom ik terug bij jullie langs met inachtneming van alle verplichte en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

HOU DEZE PAGINA IN DE GATEN VOOR MET MEEST RECENTE NIEUWS VAN JOUW PEDICURE.

VANDAAG:
kom ik terug bij jullie langs voor alle pedicure behandelingen.

30/10/2020 | 24/06/2021:
Om samen te vechten tegen COVID-19 kunnen we elkaar een tijdje niet meer zien.
Voor onbepaalde tijd kom ik niet meer bij je langs voor een voetverzorging.
Zodra de overheid contactberoepen terug toestaat kan je terug een afspraak boeken.

22/05/2020:
De lat ligt nog een beetje hoger…
Nu we op 18 mei terug van start zijn gegaan, werden we door de COVID-19 pandemie verplicht onze reeds strenge procedures aan te scherpen in de vorm van een nieuwe standaard, aangepast aan de huidige omstandigheden.
Bekijk zeker de gewijzigde procedure op de pagina [ Op te volgen AFSPRAKEN tussen jouw pedicure en je gezin ].

13/05/2020:
In de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei werd beslist om voetverzorging terug toe te laten.

De regering adviseert mensen om blijvend voorzichtig te zijn.
Als medische pedicure nemen we onze verantwoordelijkheid en komen we vanaf 18 mei terug bij jou langs met inachtneming van enkele bijkomende veiligheidsmaatregelen.
Bekijk zeker de gewijzigde procedure op de pagina [ AFSPRAAK ]

04/05/2020:
De Belgische Beroepsvereniging voor gespecialiseerde Voetverzorgers (BVV vzw) heeft tijdens deze hele corona-crisis al enorm veel onduidelijkheden moeten corrigeren naar voetverzorgers toe.
Alle voetverzorgers vallen voorlopig nog onder PC 314 waarvoor een verplichte sluiting opgelegd werd.

Ter verduidelijking: in de voetzorg zijn er momenteel 3 beroepen omschreven:

  • (cosmetische) pedicure, uitgevoerd door de schoonheidsspecialiste met het oog op esthetiek en wellness
  • gespecialiseerd voetverzorger, werkzaam in de eerstelijnszorg, verstrekt een professionele basisvoetverzorging, aangevuld met de verzorging van huid- en nagelaandoeningen met als doel pijn en ongemakken die hiermee gepaard gaan weg te werken.  (beroepscompetentieprofiel 2009)
  • podoloog, bachelor geschoolde paramedicus die zich o.a. toespitst op de risicovoet en biomechanische correcties (zooltherapie, schoenkeuze, sporters,..)

Artsen en zorginstellingen nemen met onze leden contact op en geven hun de toelating (voorschrift) om een medische pedicure uit te voeren bij hun zorgvragers. Dit bewijst des te meer dat onze beroepsgroep, de gespecialiseerde voetverzorger,  een essentiële rol speelt in de eerstelijns voetzorg en dat  een paramedische erkenning noodzakelijk is om ons duidelijk te kunnen profileren naast de podoloog met onze gespecialiseerde zorg.

We willen jullie er echter op wijzen dat we tot op heden geen paramedische erkenning hebben en dat de gespecialiseerde voetverzorger niet mag werken. De urgente voetzorg moet doorverwezen worden naar onze collega podologen. We beseffen dat dit een probleem vormt in de eerstelijns voetzorg omdat er weinig podologen zich toespitsen op instrumentele behandelingen en in sommige regio’s weinig of geen podologen werkzaam zijn op dit moment. Desondanks is het de taak van de beroepsvereniging om in de huidige omstandigheden alle voetverzorgers op hun verplichte sluiting te wijzen en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden op te nemen.

Bron: Domus Medica | beroepsvereniging huisartsen Brussel & Vlaanderen

24/04/2020:
De verplichte sluiting voor onze beroepsgroep blijft van kracht tot 18 mei 2020.

Deze beslissing werd genomen door de Nationale veiligheidsraad op basis van verschillende criteria.
We kunnen in onze beroepsactiviteit de social distance regel niet toepassen en hebben ook daadwerkelijk lichamelijk contact met onze zorgvragers waardoor we een risicoberoep zijn om als drager te fungeren. Dit in combinatie met de het feit dat de overheid nog niet genoeg beschermingsmateriaal kan garanderen ligt aan de basis van de beslissing om voor onze beroepsgroep de maatregelen nog te verlengen. Het risico op een heropflakkering moet ten aller tijde vermeden worden.

Voor de essentiële voetzorg moeten we doorverwijzen naar de podologen.
Van deze situatie maak ik gebruik om een correcte interdisciplinaire samenwerking op te bouwen met een collega podoloog, die op lange termijn onze zorgvragers en onze praktijken ten goede zal komen. Goeie afspraken maken immers goeie vrienden.

Het is belangrijk om ons voor te bereiden op een hygiënisch correcte opstart. Hiervoor heeft de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers reeds een hygiëneprotocol uitgewerkt dat ik als jouw medische pedicure in de praktijk zal toepassen. Een praktische bijscholing ‘hygiëne in het voetverzorgingskabinet, specifiek toegespitst op de coronamaatregelen’ is uitgewerkt en zal weldra van start gaan in het hele land.
De situatie wordt op de voet gevolgd.

Ik hoop samen met jullie dat de adviezen van de Veiligheidsraad door iedereen worden opgevolgd en dat elkeen begrip kan opbrengen voor deze netelige situatie.
Tot gauw, Anick Serlet

 

15/04/2020:
De Nationale Veiligheidsraad heeft de voorheen genomen maatregelen verlengd tot 3 mei. Het is meer dan 2 weken geleden dat ik voor het laatst communiceerde over de dramatische impact van COVID-19 op onze samenleving.
Helaas zijn we sinds die tijd allemaal getuige geweest van hoe dit verraderlijke virus onze gezinnen, onze gemeenschappen en onze manier van leven beïnvloedt.
Waar we voor staan ​​is ontmoedigend, maar ik word gesterkt door de momenten van triomf in alledaagse daden van moed, menselijkheid en liefde.
Hoewel dit voor ons allemaal moeilijke tijden zijn, blijf ik optimistisch dat onze wereld opnieuw zal bloeien.Ik wil u ook een update geven over het annuleringsbeleid voor medische pedicure handelingen.
Als medische pedicure nemen we hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en schorten we elke handeling op tot minstens 4 mei.
Klanten met bestaande reservering voor een toekomstige datum, zal ik persoonlijk contacteren om de afspraak te annuleren.
Ik blijf me inzetten om ervoor te zorgen dat u, als klant de nodige flexibiliteit kan ervaren in deze uitdagende tijden, dus heb ik mijn annuleringsbeleid verder uitgebreid en zal u in volgorde van geannuleerde afspraak contacteren zodra er duidelijkheid is over de mogelijkheid tot hervatten van de activiteiten.Terwijl we allemaal kijken naar het nieuws over deze ongekende gebeurtenis, is het duidelijk dat het nodig is om gezondheidswerkers en mantelzorgers die in de frontlinie werken om deze ziekte te beheersen, een hart onder de riem te steken en onze appreciatie op alle mogelijke manier te tonen. Bedankt!

27/03/2020:
De Nationale Veiligheidsraad heeft de voorheen genomen maatregelen verlengd tot 19 april.
Social distancing:
Blijf alle richtlijnen goed opvolgen, beperk jullie verplaatsingen en hou je aan de 1,5 meter afstand zodat we snel terug mobiel kunnen zijn.
Als medische pedicure nemen we hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en schorten we elke handeling op tot minstens 20 april.

19/03/2020:
De regering adviseert mensen dringend om nóg voorzichtiger te zijn.
Social distancing:
Zo is de oproep tot het nemen van 1,5 meter afstand voor een medische pedicure niet werkbaar.
De voetzorgverlening wordt in de richtlijnen niet specifiek genoemd maar de werkomstandigheden wel.Als medische pedicure nemen we hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en schorten we elke handeling op tot minstens 6 april.

15/03/2020:
Het advies van de overkoepelende organisatie omtrent het corona-virus en de pedicure praktijk werd bijgesteld naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van 15 maart. Dit advies luidt om met ingang van maandag 16 maart de pedicure praktijk te sluiten en alle ambulante werkzaamheden stop te zetten tot en met 6 april 2020.Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel als mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het corona-virus een halt toe te roepen.

14/03/2020:
Al meer dan 25 jaar leeft medische pedicure Anick Serlet de basis principes voor hygiënische werkomgeving voor de patiënt na.
Dit blijvend niveau van veiligheid voor u, als cliënt werd mede opgesteld dankzij de gevolgde specialisaties in diabetische en oncologische voetverzorging.
Deze continue waarden zijn ook een richtlijn voor de verdere zorg tijdens deze uitdagende tijden om gepast te reageren op het corona-virus (COVID-19), welke door de WGO (WereldGezondheidsOrganisatie) als pandemie werd uitgeroepen op woensdag, 11 maart 2020. (Een pandemie is een epidemie die wereldwijd toeslaat.)Mijn hart & gedachte gaan uit naar de personen die werden besmet door deze ongekende gebeurtenis en mijn grote appreciatie gaat naar alle gezondheidswerkers, lokaal & (inter)nationaal die in eerste lijn deze ziekte bevechten en proberen in te perken.


 

 


Vermijd speculaties & wees voorzichtig met alle corona-‘nep’-nieuws op het internet.

Bekijk deze officiële sites voor de meest recente informatie:
In het Nederlands:
https://www.health.belgium.be/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/
Engelstalig:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Onze prioriteit is nu ieders gezondheid. Volg steeds alle richtlijnen goed op.
Zorg goed voor jezelf zodat je kunt blijven zorgen voor familie, dierbaren en alle anderen…
Samen gaan we voor een betere, gezondere wereld.

Anick Serlet,
medische pedicure

Scroll naar boven